Η Space Hellas ολοκλήρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο που είχε αναλάβει, έπειτα από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, με τίτλο «Εφαρμογές για την Προώθηση της Ευρυζωνικότητας μέσω της Επέκτασης και Ανάπτυξης Δικτυακών Υποδομών και Εφαρμογών στο Δήμο Χαϊδαρίου».

Ο σκοπός του Δ. Χαϊδαρίου με την υλοποίηση του εν λόγω έργου είναι: α) Προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών με χρήση δικτύων υψηλών ταχυτήτων και β) Προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών μέσω ανάπτυξης-αναβάθμισης εσωτερικών υποδομών. Το έργο αφορά στη δημιουργία πληροφοριακής υποδομής, η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του πληθυσμού που διαμένει ή/και διέρχεται από την περιοχή του Δήμου Χαϊδαρίου, προσφέροντας πρωτοποριακές αμφίδρομες ευρυζωνικές υπηρεσίες. Επίσης, περιλαμβάνει την ανάπτυξη υποδομής Ευρυζωνικού κυψελωτού Ασύρματου Δικτύου καθώς και την προσφορά υπηρεσιών από το Δήμο προς τους Πολίτες. Παράλληλα, το έργο αποσκοπεί στην ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη χρήση έργων ευρυζωνικής πρόσβασης με αξιοποίηση όλων των τεχνολογιών τόσο σε τεχνικό-οικονομικό όσο και σε εμπορικό επίπεδο. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 269.237 ευρώ, συμπεριλαμαβνομένου Φ.Π.Α.