Η Space Hellas ανέλαβε την υλοποίηση του έργου με αντικείμενο την «προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος κυβερνοασφάλειας και εκσυγχρονισμού δυνατοτήτων δικτύου για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων».

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1,46 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά όλη την απαραίτητη υποδομή (ενεργός εξοπλισμός, λογισμικά, firewall) καθώς και υπηρεσίες παραμετροποίησης, εγκατάστασης, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης.

Μέσω της προμήθειας αυτής θα αναβαθμιστεί και θα επεκταθεί η υποδομή ασφαλείας που λειτουργεί σήμερα, τόσο σε επίπεδο υλικού και λογισμικού όσο και σε επίπεδο αρχιτεκτονικής.  Η νέα υποδομή ασφαλείας θα υλοποιηθεί με στοιχεία τα οποία θα βρίσκονται τόσο σε εγκαταστάσεις του Δήμου (On Premise) όσο και στο Υπολογιστικό Νέφος (Οn Cloud).