Η Space Hellas ολοκλήρωσε τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (Υ.Πε.), επιταχύνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μετάβαση του οργανισμού σε ένα καινοτόμο και βιώσιμο περιβάλλον, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τους πολίτες. Η υλοποίηση του έργου έγινε με την υψηλών επιδόσεων Hyperconverged Infrastructure (HCI) υποδομή, της Cisco.

Με την ολοκλήρωση του έργου επιτεύχθηκε η απλούστευση της υποδομής του οργανισμού, η καλύτερη αξιοποίηση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων, η μεγαλύτερη ευκολία εποπτείας, η διευρυμένη αρχιτεκτονική ευελιξία και η δυνατότητα διαχείρισης των δεδομένων που εξασφαλίζει την προστασία και την ασφάλεια του οργανισμού.

Επιπρόσθετα, το έργο συμβάλλει στην ενίσχυση του συνολικού επιπέδου ασφάλειας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης στον Κυβερνοχώρο, και στην εναρμόνιση του οργανισμού με τη νέα Οδηγία NIS 2 μέχρι τον Οκτώβριο του 2024. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, με την χρήση νέων τεχνολογιών επιτυγχάνεται η θωράκιση του οργανισμού, σε επίπεδο ασφάλειας από κακόβουλες ενέργειες και διασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια (business continuity), για την ομαλή και απρόσκοπτη δραστηριότητα, κάτω από οποιεσδήποτε απρόβλεπτες συνθήκες.