Η ηπειρωτική γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ προχώρησε στην αντικατάσταση των συστημάτων τηλεφωνίας στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στα Ιωάννινα, καθώς και στα υποκαταστήματά της στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Θήβα.

Το έργο ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία η Space Hellas, μέσω του υποκαταστήματός της στα Ιωάννινα. Πρόκειται για ένα νέο σύστημα IP τηλεφωνίας που χρησιμοποιεί μια ενιαία υποδομή για δεδομένα, τηλεφωνία αλλά και νέες καινοτόμες υπηρεσίες, όπως η τηλεδιάσκεψη. Η ολοκληρωμένη λύση της Space Hellas περιλαμβάνει τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες προσφέρουν μεγάλη ευελιξία σε θέματα παραγωγικότητας, διασφαλίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποδομές της εταιρείας, ενώ επιτρέπουν τη δημιουργία σημαντικών οικονομιών κλίμακας.

Η αρχιτεκτονική IP Τηλεφωνίας υλοποιήθηκε προκειμένου να δώσει ώθηση στη γενικότερη στρατηγική εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ και ανταποκρίνεται τόσο στις σημερινές, όσο και στις μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί πως η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε με προϊόντα και τεχνολογίες Unified Communications και Collaboration της Cisco, (UCC) ενώ κατά τη διάρκεια της μετάβασης δεν διαταράχθηκε η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.