Η Σταυρούλα Καμπουρίδου αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνουσας Συμβούλου στην εταιρεία ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΣ) Α.Ε. από την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του NetFax. Η κυρία Καμπουρίδου, μέχρι σήμερα είναι σύμβουλος του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και επικεφαλής του FinTech Innovation Hub της ΤτΕ, θέσεις που θα εξακολουθήσει να υπηρετεί αμισθί από τούδε και στο εξής. Η ΔΙΑΣ Α.Ε. έχει αναπτύξει και λειτουργεί το Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ, μέσω του οποίου διακινούνται και εκκαθαρίζονται ηλεκτρονικά διατραπεζικές πληρωμές, τόσο εντός της χώρας όσο και διασυνοριακά. Μάλιστα, αναπτύσσει υπηρεσίες πληρωμών, σε συνεργασία με τις τράπεζες, που απευθύνονται στο Δημόσιο, σε δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η Σταυρούλα Καμπουρίδου ηγήθηκε των πρωτοβουλιών FinTech της ΤτΕ, όπως λ.χ. το Hub που δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2019 και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της τράπεζας. Πριν ενταχθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ήταν Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών Πληροφορικής του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) από το 2009 έως και το 2016, υπεύθυνη για την προμήθεια υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στον Όμιλο.