Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ξεκίνησε από τις αρχές Μαρτίου την πρώτη φάση της λειτουργίας υποδομής ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών τραπεζικής “Bank of Thessaly Open Banking API sandbox”.

Το περιβάλλον εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της τράπεζας ως προς την οδηγία PSD2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον υλοποιεί μια ευρύτερη υποδομή ψηφιακού μετασχηματισμού που θα υποστηρίξει στο μέλλον την συνεχή ανάπτυξη ευρύτερων ψηφιακών στρατηγικών υπηρεσιών και συνεργασιών. Μέσα από τα open banking APIs της Τράπεζας θα υποστηριχθεί η τεχνολογική και επιχειρησιακή συνεργασία με startup επιχειρήσεις, ομάδες προγραμματιστών και κάθε ενδιαφερόμενο πιστοποιημένο πάροχο για την ασφαλή διάθεση νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο μέλλον.

Το έργο της ανάπτυξης των sandbox APIs καθώς και των παραγωγικών enterprise PSD2 APIs, υλοποιείται από την ελληνική εταιρεία καινοτομίας και τεχνολογίας Crowdpolicy, με state of the art τεχνολογίες που βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα (Berlin Group Standards) και με φιλοσοφία open banking για τη μελλοντική δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.