Η Syntax Πληροφορική συμμετέχει ως Χορηγός στο συνέδριο ISO/IEC 20000, το οποίο διοργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΕΙΠ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), την 18η Φεβρουαρίου 2009 στο ξενοδοχείο "Μεγάλη Βρεταννία".

Την Syntax θα εκπροσωπήσει ο υπεύθυνος υλοποιήσεων λύσεων SLM (Service Level Management), Σταύρος Λαγουδάκης, ο οποίος θα παρουσιάσει συνοπτική, επισκοπική μελέτη έργου που διεκπεραίωσε επιτυχώς η εταιρεία, με εντολέα την Wind (Ιταλίας) και αποδέκτη την Enel (Ιταλίας), στο πλέον αναγνωρισμένο περιβάλλον Oblicore GuaranteeΤΜ.