Η Syscom ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια συστήματος ανίχνευσης και καταπολέμησης ιομορφικού υλικού για λογαριασμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται πως η Syscom ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό. Το τίμημα της προμήθειας ανέρχεται στις 112.990 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.