Η Talent, έπειτα από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ - Υπουργείο Ανάπτυξης), επιλέχτηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην εκδήλωση "European SME week" που διοργανώνεται για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις Βρυξέλλες το διάστημα 6-14 Μαΐου 2009.

Η εκδήλωση είναι μια εκστρατεία για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη και για την πληροφόρηση των επιχειρηματιών σχετικά με την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Επιτρέπει στις ΜΜΕ να συγκεντρώσουν διάφορες πληροφορίες και συμβουλές, καθώς και να ανακαλύψουν μορφές υποστήριξης και ιδέες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.