Είναι, δυστυχώς, συχνό φαινόμενο με το που παραδίδεται σε λειτουργία ένα νέο ή βελτιωμένο σύστημα, δίκτυο ή υπηρεσία, να παρουσιάζονται θέματα και δυσλειτουργίες που οδηγούν σε πολύωρες ή και πολυήμερες διακοπές της διαθεσιμότητας. Έχοντας συζητήσει με συναδέλφους αρκετές αντίστοιχες περιπτώσεις συμπεραίνω πως σπάνια η τεχνολογία είναι το πρόβλημα.

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει το απλό λάθος του να θεωρούμε πως κάτι δουλεύει, επειδή μας το έχει αναφέρει ο συνεργάτης ή ο προμηθευτής κι έτσι να μην το ελέγχουμε διεξοδικά. Συνιστώ λοιπόν την εξής προσέγγιση: Αντιμετωπίστε κάθε περίπτωση ως μοναδική και νέα και ακολουθήστε όσα περιγράφει το ITIL στο lifecycle «Service Transition».
Δώστε ιδιαίτερη σημασία στο integration τόσο του hardware όσο και του software. Για παράδειγμα, το compatibility της έκδοσης της εφαρμογής με την έκδοση του λειτουργικού και των άλλων εφαρμογών ή το compatibility καρτών δικτύου με το SAN switch.

Βεβαιωθείτε ότι εξοπλισμός, εφαρμογές, security, άνθρωποι, άδειες και διαδικασίες είναι σύμφωνα με το design και συμβαδίζουν με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική.Αφιερώστε χρόνο σε πιλοτική λειτουργία σε όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικές, με το πραγματικό περιβάλλον, συνθήκες (για παράδειγμα φόρτος δεδομένων ή transactions) και σχεδιάστε με λεπτομέρεια το πλάνο μετάπτωσης στην προηγούμενη κατάσταση αν κάτι πάει στραβά. Αν εμπλέκονται υπηρεσίες τρίτων φροντίστε να τους ενημερώσετε και να βεβαιωθείτε πως δεν θα κάνουν ενέργειες που πιθανά θα επηρεάζουν το έργο σας.

Το πλάνο του “release and deployment” θα πρέπει να φροντίζει για τον ελάχιστο αντίκτυπο στη λειτουργία του οργανισμού (ωράρια λειτουργίας, περιόδους αιχμής), να έχει φροντίσει για την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού που θα  υποστηρίξει το νέο ή βελτιωμένο σύστημα, δίκτυο ή υπηρεσία και να έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους, όπως χρήστες, διαχειριστές συστημάτων, HelpDesk ή Service Desk κ.λπ. Επίσης, ορίστε σημεία στα οποία κατά τη διάρκεια του deployment θα αξιολογείτε, με βάση συμφωνημένα κριτήρια, την πρόοδο και τη σωστή συμπεριφορά των συστημάτων και θα αποφασίζετε αν «προχωράμε ή γυρίζουμε πίσω».