Η Teledrom Hellas προχώρησε σε συνεργασία με την Interworks για την υλοποίηση του WebCRM, του συστήματος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων που λειτουργεί με τη μορφή υπηρεσίας (SaaS).

Η Teledrom παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σε διαχειριστές και παρόχους υποδομών που εγκαθιστούν και λειτουργούν δίκτυα IP & τηλεπικοινωνιών. Δύο σημεία-κλειδιά για την Teledrom είναι η διαχείριση των πωλήσεων από τη διοικητική ομάδα, καθώς επίσης η διαχείριση των βλαβών και των τεχνικών εργασιών, με την επιστροφή Αναφορών (Reports) σε όλη την εταιρεία.