Η Telmaco ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων με τίτλο "Καινοτομικό Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών - προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού διαδραστικών εφαρμογών".

Ειδικότερα, η Προμήθεια Τεχνολογικού Εξοπλισμού Διαδραστικών Εφαρμογών του Καινοτομικού Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών έχει ως αντικείμενο: α) την προμήθεια διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών και πρωτότυπου πολυμεσικού περιεχομένου που θα αναπτυχθούν ειδικά για της ανάγκες του Καινοτομικού Κέντρου και θα αφορούν τις θεματικές ενότητες και εκθεσιακές ενότητες του, β) την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, τόσο σε υλικό όσο και λογισμικό, για την παρουσίαση των διαδραστικών και πολυμεσικών αυτών εφαρμογών καθώς επίσης και του απαιτούμενου εξοπλισμού για την υλοποίηση των λοιπών εκπαιδευτικών και συνεδριακών δραστηριοτήτων του. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 426.863 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.