Η Temenos προχώρησε στη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας συνεργασίας με το κανάλι οικονομικής ενημέρωσης Bloomberg.

Στο πλαίσιο αυτό η ελβετική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα διαθέτει τη λύση της Multifonds Global Accounting μέσω των τερματικών ενημέρωσης του Bloomberg, με το τελευταίο να προσφέρει υποστήριξη πωλήσεων, μάρκετινγκ και παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, οι δύο εταιρείες σκοπεύουν να εστιάσουν στις αγορές της Ευρώπης και των HΠΑ. Για τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία. Η νέα συνεργασία, πάντως, δίνει την πρόσβαση στην Temenos σε μια αγορά πάνω  από 40.000 εταιρειών και οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων θεσμικών επενδυτών  και συνταξιοδοτικών ταμείων.