Η The Ranch, δημοφιλής προορισμός Άθλησης & Ψυχαγωγίας που παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και πρωτότυπες δραστηριότητες σε σύγχρονες οικολογικές εγκαταστάσεις άθλησης και διαμονής, επέλεξε, μετά από έρευνα αγοράς, το Premium HRM Μισθοδοσία της Data Communication.

Στόχοι του έργου τέθηκαν ο ευκολότερος και άμεσος υπολογισμός της πολύπλοκης μισθοδοσίας, η οποία χαρακτηρίζεται από πολύμορφη εποχική δραστηριότητα, μεγάλο αριθμό εργασιακών σχέσεων, διαφορετικά έργα, καθεστώς επαναπροσλήψεων και βαρδιών. Επιπλέον, ζητούμενο ήταν o μειωμένος χρόνος υπολογισμού της μισθοδοσίας, η εξάλειψη της πιθανότητας λάθους υπολογισμού, η έγκυρη και έγκαιρη εναρμόνιση με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, καθώς και η εύκολη σύνδεση με τις ιστοσελίδες δημοσίων οργανισμών μέσα από ένα αξιόπιστο σύστημα ασφάλειας.

Με την υλοποίηση του έργου Premium HRM – Μισθοδοσία από την Data Communication διασφαλίστηκαν: i) μαζική κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας για έκτακτο και εποχιακό προσωπικό, βάρδιες και επαναπροσλήψεις, ii) 100% αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών της μισθοδοσίας και άμεση διασύνδεση με τις ιστοσελίδες του ΕΦΚΑ και των λοιπών ταμείων, το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και το GSIS, iii) customized reporting και iv) εγγύηση συνεχούς ενημέρωσης για το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο.

Η The Ranch είναι πλέον σε θέση να διαχειρίζεται εύκολα και γρήγορα τη μισθοδοσία των ανθρώπων της παρά την πολυπλοκότητα των παραγόντων που την αποτελούν, γεγονός που επιφέρει άμεση μείωση του χρόνου διαχείρισης και δυνατότητα ενασχόλησης του προσωπικού του λογιστηρίου με παραγωγικότερα έργα. Παράλληλα το λογιστήριο και η διοίκηση διαθέτουν σφαιρική εικόνα της απασχόλησης των εργαζομένων ανά θέση και κέντρο κόστους.