Η Top Vision τοποθέτησε και παρέδωσε σε πλήρη λειτουργία έναν Ηλεκτρονικό Πίνακα Ενημέρωσης Δημοτών στο Δήμο Πεύκης.

Το συγκεκριμένο σύστημα είναι προηγμένης τεχνολογίας, παρέχοντας τη δυνατότητα προβολής κειμένου, γραφικών και animation. Η επικοινωνία γίνεται ασύρματα μέσω GSM Modem από υπολογιστή, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο Δημαρχείο. Το εν λόγω σύστημα έχει ως σκοπό την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των δημοτών για τα δρώμενα στον Δήμο καθώς και την τόνωση της τοπικής αγοράς αφού θα μπορούν να  προβάλλονται οι τοπικές επιχειρήσεις. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ήταν 30 μέρες.