Σε περαιτέρω διασφάλιση των δεδομένων που διαχειρίζεται προχώρησε η εταιρεία Tottis – Bingo AEBE αναθέτοντας στην AQS το έργο συμμόρφωσης με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) που θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.

Η AQS έχει υλοποιήσει πληθώρα έργων συμμόρφωσης με τον GDPR, έχοντας εκπαιδεύσει στελέχη από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο.