Η Tredit ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου με τίτλο "Προώθηση υπηρεσιών ευρυζωνικότητας με τη χρήση εφαρμογών πληροφόρησης και ενημέρωσης τουριστών και πολιτών στο Νομό Λέσβου".

Το εν λόγω έργο συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων ευρυζωνικών υπηρεσιών, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση προς τον πολίτη, μέσα από την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η στρατηγική για τη μετάβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας (Ε.Π. ΚτΠ). Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος υπηρεσιών μέσα από δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, όπου θα αναδεικνύει τις ομορφιές του Νομού, ενώ ταυτόχρονα θα δίνει τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να οργανώνουν τα ταξίδια τους, να ενημερώνονται για τα δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς από, προς και εντός του Νομού ή να σχεδιάζει ταξίδια εντός του νομού.

Το προτεινόμενο έργο θα προωθήσει τη χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών με χρήση δικτύων υψηλών ταχυτήτων μιας και θα χρησιμοποιηθούν wi-fi hot spots σε διάφορα σημεία του Νομού μέσω των οποίων θα μπορεί ο επισκέπτης και ο ταξιδιώτης να ενημερωθεί για τις επιλογές που έχει στο Νομό Λέσβου.

Συγκεκριμένα ο προτεινόμενος κόμβος της Νομαρχίας θα επιτρέπει στον επισκέπτη της Νομαρχίας να: α) Παρέχει πληροφορίες δρομολογίων για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς που προσεγγίζουν τη Νομαρχία, όπως ΚΤΕΛ (εσωτερικά) πλοία και αεροπλάνα, β) Εντοπίζει μέσω του Διαδικτύου τα σημεία ενδιαφέροντος μέσα στο Νομό, γ) Βρίσκει τη διαδρομή που χρειάζεται να ακολουθήσει και δ) Ανακτά σημαντικές πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος που εντοπίζει στο ψηφιακό χάρτη του Νομού και να τυπώνει τους χάρτες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 300.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.