Η Uni Systems, Gold συνεργάτης του Oracle PartnerNetwork, απέκτησε δικαιώματα μεταπώλησης για το Oracle Exadata Database Machine, το engineered σύστημα που επιτρέπει μέγιστη απόδοση εφαρμογών με χαμηλότερο κόστος. H Uni Systems, επένδυσε στον τομέα εξειδικευμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, παρέχοντας μια ειδική υπηρεσία βελτιστοποίησης και κεντρικοποίησης των υποδομών του πελάτη, όπου μέσω ειδικών εργαλείων ROI αποτυπώνεται, τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, η αξία της επένδυσης για τον πελάτη.

Βασικό συστατικό της υπηρεσίας, το Oracle Exadata Database Machine, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο pre-configured, pre-tuned και pre-tested σύστημα, το οποίο συνδυάζει database και storage λογισμικό της Oracle με υψηλών προδιαγραφών hardware. Οι χρήστες του συστήματος με την ενοποίηση των βάσεων δεδομένων τους, επιτυγχάνουν μείωση του λειτουργικού κόστους, βελτίωση των επιδόσεων του συνόλου των εφαρμογών τους, ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης έως και δέκα φορές περισσότερων δεδομένων.

Οι λύσεις Online Transaction Processing (OLTP) και Data Warehouse (DWH) εξελίσσονται, καθώς ο συνδυασμός του συστήματος Oracle Exadata X3 και των υπηρεσιών της Uni Systems αξιοποιεί τις  τεχνολογίες επόμενης γενιάς, παρέχοντας ταχύτερους χρόνους απόκρισης με παράλληλη μείωση ισχύος και ψύξης. Το Oracle Exadata ικανοποιεί απόλυτα την ανάγκη υποστήριξης διαφορετικών και απρόβλεπτων φορτίων που προκύπτουν από τις λειτουργίες του Cloud.