Η Uni Systems, ολοκλήρωσε έργο για την αναβάθμιση και επέκταση της υποδομής του Contact Center της Icap Contact Center, θυγατρικής εταιρείας της Icap.

Η Icap Contact Center, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων λύσεων Contact Centers, μέσω αξιοποίησης ευφυών συστημάτων (system intelligence), συστημάτων CRM, καθώς και σύγχρονου εξοπλισμού για περισσότερους από 160 agents, επέλεξε να συνεργαστεί με τη Uni Systems προκειμένου να βελτιστοποιήσει περαιτέρω την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, ήταν η αναβάθμιση του συστήματος σε ένα σύγχρονο κέντρο υποδοχής κλήσεων, βασισμένο σε τεχνολογία SIP της εταιρείας Genesys. Η αρχιτεκτονική του νέου Contact Center, με δυνατότητα κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης, επιτρέπει στην  Icap Contact Center να εξυπηρετεί αιτήματα πελατών της για την επιτυχημένη ολοκλήρωση και παρακολούθηση των inbound και outbound campaigns, με ταυτόχρονη, πλήρως παραμετρική καταγραφή του συνόλου των εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων.