Η Uni Systems, ως μέλος ένωσης εταιρειών, υλοποίησε και έθεσε σε παραγωγική λειτουργία δύο πολύ σημαντικά έργα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προς όφελος του πολίτη.

Το πρώτο, αφορά στην εφαρμογή Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων στις Υποστηρικτικές Λειτουργίες (back office) είκοσι εννέα (29)  Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.) σε όλη τη χώρα.Το εξειδικευμένο αντικείμενο και οι διαφορετικές διευθύνσεις πουεμπλέκονται στην υλοποίηση, σε συνδυασμό με την μεταξύ τους ολοκλήρωση – διασύνδεση, αλλά και η περιφερειακή του διάσταση, καθιστούν το ενδιαφέρονέργο εξαιρετικά πολύπλοκο. Η επιτυχημένη υλοποίησή του, εισάγει ένα σημαντικότατο εργαλείο στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση προσφέρονταςλύσεις, ιδιαιτέρως ενόψει της εφαρμογής της διοικητικής μεταρρύθμισηςτης χώρας με το πρόγραμμα «Καλλικράτης».

Το δεύτερο έργο, Εφαρμογές λογισμικού & υπηρεσίες διασύνδεσης ΟΤΑμε το Εθνικό Δημοτολόγιο, αφορά στην ανάπτυξη και προσαρμογή λογισμικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου αυτοί να ενταχθούν στο Εθνικό Δημοτολόγιο. Ο βασικός κορμός του κυρίως έργου είναι η ανάπτυξη Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, στην οποία θα τηρούνται ενημερωμένα τα στοιχεία όλων των δημοτολογίων της χώρας, στόχος καθοριστικός για την εξυπηρέτησητου πολίτη και των επιχειρήσεων και την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το έργο θα συμβάλλει ουσιαστικάκαι στο μακροπρόθεσμο στόχο, αυτόν που προβλέπει την αυτεπάγγελτηαναζήτηση στοιχείων/δεδομένων μεταξύ των φορέων της δημόσιας διοίκησης, ώστε τελικά να διακινείται η πληροφορία, αντί του συναλλασσόμενου.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, η Uni Systems, ως μέλος ένωσης εταιρειών, συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή του έκβαση, εντάσσοντας στο Εθνικό Δημοτολόγιο ένα πλήθος από μεγάλους δήμους της χώρας.