Οι συνεργαζόμενες εταιρείες Unilog & ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Logistics & της Διανομής Φαρμάκων αντίστοιχα, προχώρησαν στην ταυτόχρονη υλοποίηση της λύσης e-Invoicing - EDI της [email protected] (μέλος του ομίλου Entersoft), με στόχο την αυτοματοποίηση της αποστολής και καταχώρησης ηλεκτρονικών παραστατικών στα πληροφοριακά συστήματά τους.

Η Unilog & ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ, ηγέτες στην αγορά διανομής φαρμάκου, συνδέθηκαν μέσω της υποδομής Electronic Data Interchange (EDI) της [email protected], εξασφαλίζοντας την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο ορθότητας των δεδομένων,  εξαλείφοντας σημαντικά κόστη ελέγχου και διόρθωσης λαθών. Η λύση της [email protected] που στηρίζεται στην πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε Software As Service (SaaS) υπηρεσίες, βοήθησε στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών μεταφοράς και ελέγχου των δεδομένων των παραστατικών των δύο εταιρειών, καθώς και την αυτόματη εισαγωγή τους στο πληροφοριακό τους σύστημα (ERP).

Με αυτόν τον τρόπο και οι δύο εταιρείες εξασφαλίζουν πολύτιμους πόρους για τον έλεγχο και την καταχώρηση των παραστατικών, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και επιτάχυνση διαδικασιών καταχώρησης που μέχρι χθες πραγματοποιούσαν χειροκίνητα. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη υπηρεσία εξασφαλίζει συνολικά οφέλη που αυξάνονται εκθετικά, καθώς η ευκαιρία ορατότητας, ταχύτερης συνεργασίας και περαιτέρω διασύνδεσης του πελατολογίου μέσα από τον ηλεκτρονικό κόμβο του παρόχου (B2B Hub), είναι πλέον πιο εφικτή από ποτέ.