Η Unisystems ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων.

Πρόκειται για επαύξηση του αντικειμένου του έργου με τίτλο “Υποσυστήματα Υποστήριξης των Παρεχόμενων Υπηρεσιών των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπ.Ο.Ο. για τον Πολίτη” και αφορά στην προμήθεια λογισμικού και δομημένης καλωδίωσης. Το έργο ανατέθηκε έπειτα από διαπραγμάτευση με τον ανάδοχο χωρίς δημοσίευση προκήρυξης. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 179.314 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.