Το πολύ σημαντικό έργο του Web Penetration Test στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, γνωστό ως ENISA, ανέλαβε η Bewise.

Το έργο είναι ήδη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου 2019. Πιο συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει White-box Penetration Test στην πλατφόρμα Cyber Excercise Platform (CEP) που έχει αναπτύξει ο οργανισμός για τον σχεδιασμό, διαχείριση και εκτέλεση ασκήσεων κυβερνοασφάλειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, θα γίνει λεπτομερής έλεγχος της κεντρικής υλοποίησης της υποδομής του CEP. Κύριος σκοπός του ENISA είναι να κάνει την Ευρώπη ασφαλή από κυβερνοεπιθέσεις και εργάζεται για αυτό από το 2004.

Ο ENISA συνεισφέρει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Πολιτική σε θέματα κυβερνοασφάλειας και υποστηρίζει τα κράτη μέλη και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων και θέματα κυβερνοασφάλειας μεγάλης κλίμακας που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. Ο οργανισμός συνεργάζεται στενά τόσο με τα κράτη μέλη όσο και με τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και να παρέχει λύσεις στα θέματα αυτά.