Η καθιέρωση ενός Enterprise Data Warehouse αποτελεί σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής ΙΤ της Victus. Στο πλαίσιο αυτό κινείται ένα από τα πιο σημαντικά έργα της εταιρείας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2017.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά την εγκατάσταση και εφαρμογή μιας καινοτόμου πλατφόρμας Business Intelligence & Analytics, η οποία θα επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να δημιουργούν τα δικά τους data queries με τα διαθέσιμα εταιρικά data sets, να αναλύουν το αποτέλεσμά τους και να δημιουργούν τη σχετική οπτική αναπαράσταση των δεδομένων και εν τέλει την παρουσίαση τους σε κοινή χρήση. «Στόχος του έργου είναι η δημιουργία self-service analytics με τη λιγότερη δυνατή εξάρτηση από τη Διεύθυνση Πληροφορικής, η ομογενοποίηση των εταιρικών αναφορών και η βέλτιστη αξιοποίηση των Analytics για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, μέσα από την υλοποίηση ενός πληροφοριακού περιβάλλοντος που θα είναι λειτουργικό και θα ικανοποιεί τις προδιαγραφόμενες ανάγκες» δήλωσε στο NetFAX o Mπάμπης Χαραλάμπους IT Delivery & Operations Manager της Victus Networks.

Παράλληλα, η Victus Networks ανανεώνει την υφιστάμενη πλατφόρμα αποτύπωσης κατάστασης και ενιαίας διαχείρισης ετερογενών δικτύων τηλεπικοινωνιών (Radio Access Network Dashboard) των παρόχων της, Vodafone- Panafon S.A και WIND Hellas S.A., σε πραγματικό χρόνο. Η εν λόγω υλοποίηση είναι εγκατεστημένη στο υβριδικό on site cloud της Victus το οποίο επιτρέπει την απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης του Radio Network σε χάρτη και ανά τεχνολογία (2G,3G <E), τηλεπικοινωνιών.

Το εν λόγω έργο, το οποίο υλοποιείται αποκλειστικά με εσωτερικούς πόρους της εταιρείας αξιοποιώντας την εξειδικευμένη γνώση των έμπειρων στελεχών της ομάδας Διαχείρισης Συστημάτων Network Management της Διεύθυνσης Πληροφορικής, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 1ο τρίμηνο του 2017. Το έργο συνιστά μια αρκετά ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερη υλοποίηση λόγω του πλήθους και της πολυπλοκότητας των τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας που εμπλέκονται, καθώς και από το γεγονός ότι καλείται να εξυπηρετήσει τις ανάγκες διαχείρισης μέσω μιας πλατφόρμας, ετερογενών και ανταγωνιστικών Δικτύων Τηλεπικοινωνιών. «Με την ολοκλήρωσή του θα ενισχυθεί το Operation Intelligence του οργανισμού, βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους σχετικούς δείκτες απόδοσης» συμπληρώνει ο Μπάμπης Χαραλάμπους.