Η έναρξη της διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας Vidavo A.E. στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010.

Η εταιρεία προχώρησε στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 10% με ιδιωτική τοποθέτηση, πετυχαίνοντας παράλληλα την απαραίτητη διασπορά. Η εταιρεία εισάγει 85758 μετοχές προς διαπραγμάτευση με τιμή εισαγωγής ανά μετοχή 3,14 ευρώ, συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου 2.700.000 ευρώ και P/E μετά φόρων ίσο με 10. Παρουσιάζει δε από τους υψηλότερους δείκτες κερδών στον κλάδο. Η Vidavo είναι μία εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, με εξειδίκευση στο χώρο της τηλεματικής στην υγεία.

Απευθύνεται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, παρέχοντας πρωτοποριακές λύσεις για την από απόσταση διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας και την εξατομικευμένη παρακολούθηση χρόνιων ασθενειών. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τους επενδυτές θα σημάνουν το ξεκίνημα ενός ευρύτερου επενδυτικού πλάνου, αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο στοχεύει στη γένεση νέων προϊόντων και στη στοχευμένη προώθηση των υφιστάμενων λύσεων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 

Ήδη γίνονται επαφές διερευνητικού χαρακτήρα στην Ιορδανία και στη Ν. Αφρική. Η Vidavo κατά την πενταετή λειτουργία της στον κλάδο έχει αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις για την καινοτομική της δράση κι έχει προσελκύσει επιχειρηματικά κεφάλαια από τη Θερμοκοιτίδα Thermi, η οποία χρηματοδότησε τις αρχικές της δράσεις, και σήμερα συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό 24,86%.