Η εταιρεία Βιοζωκάτ ΑΕ, μια από τις πλέον σύγχρονες βιομηχανίες ζωοτροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα, επένδυσε στην εγκατάσταση του συστήματος αυτοματοποίησης πωλήσεων Regate Effective Mobile CRM για χρήση από την εμπορική της διεύθυνση, προσφέροντάς πέραν των παραδοσιακών δυνατοτήτων φορητής παραγγελιοληψίας και mobile payments, σύγχρονες υπηρεσίες με αυτοματισμούς και άλλες δυνατότητες που εξασφαλίζουν καθημερινά αυξημένη παραγωγικότητα (Sales Force Effectiveness) και την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών της ομάδας πωλήσεών της.

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Thinx στη Θεσσαλονίκη, πιστοποιημένο συνεργάτη της Regate.