Η Virtual Trip ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου με τίτλο «Ανάπτυξη Βάσης δεδομένων για το Περιφερειακό Κέντρο Τεκμηρίωσης ως υποέργο του έργου ‘Οίκος του Επιχειρηματία - Οικονομικό Παρατηρητήριο’».

Το έργο αφορά τον σχεδιασμό και τη ανάπτυξη βάσεων δεδομένων που σχετίζονται με το επιχειρηματικό περιβάλλον του Νομού και την λειτουργία των νέων δημιουργούμενων δομών του, Περιφερειακό Κέντρο Διεθνούς Τεκμηρίωσης και Οίκος του Επιχειρηματία. Συγκεκριμένα αφορά την ανάπτυξη των ακόλουθων εφαρμογών:
•Πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιοθήκης
• Πρόγραμμα παρακολούθησης των δικτυακών τόπων με βάσει τα κριτήρια παραμετροποίησης
για θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος • Βάση δεδομένων για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας • Βάση δεδομένων για το επιχειρηματικό περιβάλλον της Δωδεκανήσου • Βάση δεδομένων για την διοικητική, θεσμική λειτουργία
• Βάση δεδομένων για την διαχείριση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης και των τμημάτων του Επιμελητηρίου • Βάση δεδομένων: EPI-DRASIS • Πολυχρηστικός διευθυνσιογράφος: EPI-NET • Βάση δεδομένων για την διαχείριση των συνεδριακών αιθουσών: EPI-EVENT • Βάση δεδομένων για την διαχείριση αδειών και μετακινήσεων προσωπικού και  διοίκησης • Λογισμικό για την αυτόματη αποστολή fax, e-mails, sms μέσα από την βάση δεδομένων των πελατών. Εκτός της Virtual Trip, αρχικά είχαν καταθέσει προσφορές οι εταιρείες: 1) Γνώμων και 2) SGA. Το τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στα 77.350 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ενώ το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες μέρες.