Η Visa Europe και η Visa Inc., συνεργάζονται με τον GSMA για τη διεύρυνση της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου παγκοσμίως.

Ως μέρος της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών, ο GSMA επέλεξε τη Visa ως πάροχο για λύσεις μεταφοράς χρημάτων μέσω κινητού τηλεφώνου σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα οι δύο οργανισμοί συνεργάζονται για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η Visa αποτελεί κορυφαίο πάροχο λύσεων μεταφοράς χρημάτων, με ενεργά προγράμματα σε 14 χώρες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Η παραπάνω ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Κινητής Τηλεφωνίας GSMA, ένα από τα κορυφαία συνέδρια του χώρου της κινητής τηλεφωνίας, όπου η Visa παρουσιάζει μία μεγάλη σειρά καινοτομιών για πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου.