Η Visa προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με την Klarna, στο πλαίσιο της οποίας θα επενδύσει σε μετοχικό κεφάλαιο και θα συνεργαστεί με αυτήν.

Η Klarna αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ευρώπη, που εξυπηρετεί 60 εκατομμύρια καταναλωτές και 70.000 εμπόρους. Η προγραμματισμένη επένδυση της Visa αποτελεί μέρος μίας παγκόσμιας στρατηγικής που έχει στόχο να ανοίξει το οικοσύστημα της Visa και να στηρίξει ένα ευρύ φάσμα νέων συνεργατών που θα βοηθούν στην ενίσχυση της αγοραστικής εμπειρίας εκατομμυρίων καταναλωτών παγκοσμίως. Η Klarna αναπτύσσει προϊόντα που ανταποκρίνονται στις νέες προτιμήσεις των καταναλωτών, παρέχοντάς τους την ευελιξία και την ευκολία που περιμένουν όταν ψωνίζουν.