Η Visa και η πλατφόρμα πληρωμών για επιχειρήσεις, Currencycloud, προχώρησαν στη σύναψη συνεργασίας που θα αναπτύξει περαιτέρω την καινοτομία στις διασυνοριακές και ταξιδιωτικές πληρωμές.

Η συνολική συμφωνία ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη αποστολή της Visa να βοηθά τους καταναλωτές να κάνουν ασφαλείς και απρόσκοπτες ψηφιακές πληρωμές, τόσο στη χώρα τους, αλλά και όσο ταξιδεύουν. Οι πελάτες της Visa, οι τράπεζες και οι FinTech συνεργάτες θα έχουν τώρα τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη βασισμένη σε cloud πλατφόρμα πληρωμών της Currencycloud για να προσφέρουν στους πελάτες υπηρεσίες όπως wallets πολλάπλων νομισμάτων και ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο για συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα.

Οι κάτοχοι καρτών Visa θα είναι σε θέση να διαχειριστούν καλύτερα το ταξίδι τους στο εξωτερικό έχοντας καλύτερη εικόνα και έλεγχο των χρημάτων τους. Ο αρχικός στόχος αυτής της συνεργασίας θα συνεπάγεται τη διαθεσιμότητα της φιλικής προς τους προγραμματιστές πλατφόρμας της Currencycloud ώστε να είναι δυνατή η προ-αγορά του ταξιδιωτικού νομίσματος ή η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο των τιμών συναλλάγματος όταν ο κάτοχος της κάρτας Visa τη χρησιμοποιεί στο εξωτερικό. Αυτή η συνεργασία εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της να συνάπτει συμμαχίες στο χώρο των ψηφιακών πληρωμών – πρόσφατα η η Visa ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, συνεργασίες που εμπεριέχουν και επένδυση με τις Minna Technologies, Bankable, Klarna και solarisBank.