Σε επένδυση της τάξης των 200.000 ευρώ στην Elorus προχωρά η Viva Wallet, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο το 20% της εταιρείας.

H επενδυτική κίνηση της Viva Wallet εντάσσεται στo πλαίσιο της πρωτοβουλίας Viva Nest, ενός προγράμματος ψηφιακής καινοτομίας και νέας επιχειρηματικότητας που τρέχει ο Όμιλος Viva σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Viva Nest αποτελεί ένα χώρο καινοτομίας και ανάπτυξης νέων Fintech υπηρεσιών στα νέα της γραφεία της Viva Wallet στο Μαρούσι που λειτουργεί ως Incubator / Accelerator κι έχει ως στόχο την εξεύρεση, ανάδειξη και ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων.

Πλέον η startup Elorus μπαίνει στο οικοσύστημα της Viva Waller, αποκτώντας πρόσβαση στα εργαλεία που έχει αναπτύξει αλλά και αξιοποιώντας τα αποτελέσματα που έχει πραγματοποιήσει ο όμιλος Viva στον ευρύτερο τομέα των ψηφιακών πληρωμών. Η Elorus είναι μια cloud εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης (SaaS) που διευκολύνει τους χρήστες της να εκδίδουν τιμολόγια, να δέχονται online πληρωμές από πελάτες και να οργανώνουν τα έσοδα και έξοδά τους από παντού, απλά και με εύχρηστο τρόπο.