Η VMware Inc. και η EMC Corporation κατέληξαν σε οριστική συμφωνία για την εξαγορά, από την πλευρά της VMware , συγκεκριμένων προϊόντων λογισμικού και τεχνογνωσίας του τομέα διαχείρισης προϊόντων Ionix της EMC, συμπεριλαμβανομένων και των λύσεων που στοχεύουν στο να εξασφαλίσουν βελτιωμένες δυνατότητες εγκατάστασης και διαχείρισης για τους servers και τις εφαρμογές ενός εικονικού κέντρου μηχανογράφησης.

Η συναλλαγή αναμένεται να φτάσει τα 200 εκατ. δολάρια και θα πραγματοποιηθεί με μετρητά στο σύνολό της. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της συμφωνίας προσδιορίζεται μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2010, ενώ δεν αναμένεται να υπάρξει ουσιαστική μεταβολή στα αποτελέσματα του 2010 εξαιτίας της, τα οποία παραμένουν όπως έχουν ήδη προβλεφθεί, τόσο για την EMC, όσο και για την VMware. Στους όρους της συμφωνίας προβλέπεται ότι η VMware θα αποκτήσει το σύνολο της τεχνολογίας και των πνευματικών δικαιωμάτων για τα προϊόντα FastScale, Application Discovery Manager, Server Configuration Manager και Service Manager, ενώ θα παραμείνει υπεύθυνη για το engineering, το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις και την υποστήριξη των προϊόντων αυτών στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης, του Ισραήλ, της Ινδίας και της Αυστραλίας. Η συμφωνία επίσης προβλέπει ότι η EMC θα κρατήσει το brand Ionix και θα έχει πλήρη δικαιώματα μεταπώλησης, ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσει να προσφέρει τα προϊόντα αυτά στους πελάτες της και μετά την εξαγορά τους από τη VMware.