Η Vodafone ανακοίνωσε ότι έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πάροχος Internet of Things (ΙοΤ) που υπερέβη τις 50 εκατομμύρια συνδέσεις.

Οι τεχνολογίες ΙοΤ που χρησιμοποιεί η Vodafone, αξιοποιούν τα ιδιόκτητα εταιρικά δίκτυα του ομίλου, τα δίκτυα συνεργαζόμενων εταιρειών, καθώς και δίκτυα τρίτων παρόχων κινητών επικοινωνιών, προκειμένου να παρέχουν στους πελάτες απλές και ενοποιημένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας που καλύπτουν σχεδόν όλες τις χώρες του πλανήτη.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση Βαρόμετρο της Vodafone για ΙοΤ :
Το 24% του προϋπολογισμού για τεχνολογίες Πληροφορικής των επιχειρήσεων επενδύεται στο IoT
To 76% των επιχειρήσεων  θεωρεί ότι η αξιοποίηση των τεχνολογιών IoT είναι καθοριστικής σημασίας για τη μελλοντική επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης
To 48% των εταιριών που έχουν υιοθετήσει το IoT, δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το IoT για να υποστηρίξει επιχειρηματικό μετασχηματισμό μεγάλης κλίμακας
To 86% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον βιομηχανικό κλάδο – περιλαμβανομένων εταιριών εξόρυξης, κατασκευών και διαχείρισης αποβλήτων – αναφέρουν «σημαντικά» έσοδα από την εφαρμογή του IoT.