Στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ευρωπαϊκή έκθεση για την ενέργεια European Utility Week (EUW 2017), που ολοκληρώθηκε στις 5 Οκτωβρίου στο Άμστερνταμ, η WATT+VOLT έκανε τα αποκαλυπτήρια της νέας της πλατφόρμας Internet of Things (IoT) smarteverything.

Η smarteverything αποτελεί ένα νέο προϊόν που ανέπτυξε η WATT+VOLT σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με καθετοποιημένες λύσεις για τις ανάγκες μιας επιχείρησης έως και μιας ολόκληρης πόλης (smart city). Σήμερα καλύπτει ανάγκες έξυπνης διαχείρισης ηλεκτρισμού (smart energy), φυσικού αερίου (smart gas), νερού (smart water), φωτισμού – οδοφωτισμού (smart lighting), parking (smart parking), αγροτικής καλλιέργειας (smart agriculture), με πολλές άλλες εφαρμογές να βρίσκονται ήδη σε υλοποίηση. Είναι αξιοσημείωτο ότι η πλατφόρμα smarteverything μπορεί να επικοινωνήσει με όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας ΙoΤ (Lora, Sigfox, WModbus, κ.λπ.), με οποιοδήποτε έξυπνο μετρητικό σύστημα και για οποιαδήποτε μετρητική μονάδα επιθυμεί ο χρήστης-πελάτης.