Ένα από τα πιο σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκε το 2016 από την WIND Ελλάς ήταν το νέο περιβάλλον E-commerce, όπου αξιοποιώντας τη λύση Oracle ATG web commerce platform, η Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας παρέδωσε ένα state-of-the-art ηλεκτρονικό κατάστημα, προσφέροντας προσωποποιημένη online αγοραστική εμπειρία, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Επιπλέον, αναπτύχθηκε μια νέα λύση Διαχείρισης Ανθρώπινου Κεφαλαίου (HCM), σε συνεργασία με την Τalentia, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού, ενώ εκσυγχρονίστηκαν και οι υποδομές της (με consolidation και virtualization πολλαπλών UNIX database servers και τη μετάβαση σε virtualized περιβάλλον). Παράλληλα αναβαθμίστηκε ένα μεγάλο μέρος του core δικτύου της εταιρείας με νέο εξοπλισμό (έχοντας πλέον ως ελάχιστη ταχύτητα τα 10Gbps, με δυνατότητα ταχυτήτων έως και 100Gbps εσωτερικά στο Data Center), ενώ δόθηκε έμφαση και στο θέμα της ασφάλειας (με επενδύσεις τόσο σε εξοπλισμό, όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό για τη θωράκιση του πληροφοριακού περιβάλλοντος από κακόβουλες ενέργειες), ένα έργο που θα συνεχίσει εντατικά και το 2017.

Σχολιάζοντας τα πλάνα της Διεύθυνσης Πληροφορικής για το 2017, ο Νικόλας Κωσταράς, CIO της WIND Ελλάς δήλωσε στο NetFax: «Για το 2017 προετοιμάζουμε την είσοδο μας στον χώρο των Βig Data. Με την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης λύσης Big Data θα δώσουμε στην επιχείρηση μας το πλεονέκτημα να διαχειρίζεται με πολύ καλύτερο τρόπο αρχικά τα δικά της δεδομένα. Με τις κατάλληλες γνώσεις και εργαλεία θα μπορούμε με πολύ λιγότερα βήματα και σε σαφώς λιγότερο χρόνο να αναλύουμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε, δίνοντας στην εταιρεία μας τη δυνατότητα να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της. Το 2017 πρόκειται να είναι έτος σταθμός για την WIND, καθώς θα πραγματοποιηθεί η μετάβαση προς τις υπηρεσίες φωνής επόμενης γενιάς, όπου η φωνή μεταδίδεται ως IP πακέτα, στηριζόμενη σε δίκτυα NGA. Η Δ/νση Πληροφορικής καλείται να υλοποιήσει τις απαραίτητες υποδομές OSS/BSS προκειμένου η μετάβαση αυτή να συνοδεύεται από την καλύτερη δυνατή εμπειρία του πελάτη».