Η Wind έλαβε διπλή πιστοποίηση για την περιβαλλοντική της επίδοση αλλά και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών από την TUV Hellas.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία πιστοποιήθηκε για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει στο σύνολο των λειτουργιών της σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001: 2004. Επίσης, πιστοποιήθηκε για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 με κύριο γνώμονα την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Οι πιστοποιήσεις αφορούν τόσο στην Wind Ελλάς όσο και στα 400 καταστήματα Wind σε όλη την Ελλάδα.