Η Xenios Blockchain Group, εταιρεία στον τομέα της blockchain τεχνολογίας, ολοκλήρωσε μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων σε εντατικό πλαίσιο προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την τεχνολογία DLT και τις εφαρμογές του blockchain στις χρηματαγορές, εστιάζοντας στην πρακτική εφαρμογή της από τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Οι συνεδρίες διήρκεσαν πέντε μήνες και εστίασαν στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης και κατανόησης των εφαρμογών της blockchain τεχνολογίας στις κεφαλαιαγορές.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων, επεσήμανε τη χρησιμότητα της γνώσης για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και των τρόπων εφαρμογής των τεχνολογικών αυτών λύσεων από την αγορά και σημείωσε ότι «η συνεισφορά της Xenios Blockchain Group είναι πολύ σημαντική στην ενίσχυση του εποπτικού έργου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».