Η Xerox ανέλαβε τη διαχείριση των εκτυπωτικών εργασιών της Procter & Gamble σε παγκόσμιο επίπεδο, βοηθώντας την εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων να μειώσει τα λειτουργικά της κόστη κατά ποσοστό που εκτιμάται στο 20%-25%.

Το πενταετές συμβόλαιο εκτυπωτικών υπηρεσιών καλεί τη Xerox να διαχειρίζεται το εκτυπωτικό περιβάλλον της P&G είτε πρόκειται για κάποιο εκτυπωτικό κέντρο είτε για κάποιο γραφείο της εταιρείας ή, ακόμη, και για το σπίτι ενός εργαζομένου.