Η Xerox ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού για λογαριασμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην προμήθεια δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χάρτου τύπου Α4 των 80 gr. σε συσκευασία των 500 φύλλων, δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χάρτου τύπου Α3 των 80 gr. σε συσκευασία των 500 φύλλων και δεσμίδων φωτοαντιγραφικού χάρτου τύπου Β4 των 80 gr. σε συσκευασία των 500 φύλλων για την κάλυψη των αναγκών των Σχολών και των Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π. Το τίμημα της προμήθειας ορίστηκε στις 312.500 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.