Η Xerox κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Affiliated Computer Systems (ACS) έναντι ποσού 6,4 δισ. δολαρίων σε μετρητά και μετοχές στο πλαίσιο των προσπαθειών να ενισχύσει τη θέση της στην παροχή υπηρεσιών υπεργολαβίας.

Η εταιρεία θα καταβάλει 63,11 δολάρια για κάθε μετοχή της ACS, ποσό με premium σχεδόν 34% στην τιμή κλεισίματος της Παρασκευής. Βάσει των όρων της συμφωνίας, οι μέτοχοι της αμερικανικής εταιρείας θα λάβουν 18,60 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά και 4,935 μετοχές της Xerox για κάθε μετοχή που κατέχουν στην ACS. Επιπλέον, η Xerox θα αναλάβει δάνειο της ACS ύψους δύο δισ. δολαρίων και θα διαθέσει μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές αξίας 300 εκατ. δολαρίων στους κατόχους μετοχών κατηγορίας Β της ACS. Η συμφωνία αναμένεται να τριπλασιάσει τα έσοδα της Xerox από υπηρεσίες σε περίπου 10 δισ. δολάρια από 3,5 δισ. δολάρια που ήταν το 2008.