Πρώτη σε μερίδια αγοράς και πιο ενισχυμένη εμφανίζεται η Xerox στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε πρόσφατα η εταιρεία Infosource για το σύνολο του 2015.

Το brand Xerox παραμένει πρώτο στο σύνολο της κατηγορίας των Α3 πολυλειτουργικών μηχανημάτων (MFPs) με ποσοστό  27%, ενώ ενίσχυσε σημαντικά το μερίδιό της στα μηχανήματα Α4, παρά τη δραματική πτώση της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, το brand Xerox διατηρεί την πρωτιά, τόσο στα ασπρόμαυρα Α3 πολυλειτουργικά μηχανήματα με ποσοστό 28% όσο και στα έγχρωμα με ποσοστό 25%. Σε σχέση με το 2014, η Xerox κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της στην κατηγορία των Α3 πολυλειτουργικών μηχανημάτων (MFPs) κατά 13%, αυξάνοντας παράλληλα το μερίδιο αγοράς της κατά 3,6%. Από την άλλη, στην κατηγορία των παραγωγικών συστημάτων (Production Systems), η Xerox διατηρεί την πρώτη θέση τόσο στα Ασπρόμαυρα συστήματα, όσο και στα Έγχρωμα, ενώ αποτελεί τη μοναδική εταιρεία που πραγματοποίησε εγκατάσταση έγχρωμης ψηφιακής παραγωγικής πρέσας κομμένου φύλλου το 2015. Τέλος, όσον αφορά στα Α4 μηχανήματα, το β’ εξάμηνο του 2015, όπου σημειώθηκε συνολική πτώση στην κατηγορία (-36%), κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 64% ετησίως.