Μεταξύ των δύο πρώτων εταιρειών που λαμβάνουν την πιστοποίηση σύμφωνα με το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 συγκαταλέγεται η Xerox Hellas.

Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρότυπο θα είναι υποχρεωτικό για όλες τις εταιρείες από τον Οκτώβριο του 2010, οι ελεγκτές του ΕΛΟΤ, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πιστοποίησης που έγινε τον Ιούνιο, διαπίστωσαν ότι η Xerox Hellas υπερκαλύπτει ήδη τις απαιτήσεις του και πιστοποίησαν την εταιρεία, και μάλιστα χωρίς καμία παρατήρηση ή πρόταση. Ο έλεγχος που προηγήθηκε της πιστοποίησης δεν ήταν ένας τυπικός έλεγχος, αλλά μια σύνθετη διαδικασία του ΕΛΟΤ, η οποία έλεγξε  τις περισσότερες διαδικασίες και διεργασίες της Xerox Hellas, όπως το Call Management στις εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών στην Παιανία, αλλά και τις αποθήκες καθώς και την εκπαίδευση τεχνικών και πελατών.

Στα κεντρικά γραφεία της Συγγρού, ελέγχθηκαν οι σύνθετες προσφορές και υλοποιήσεις των συμβολαίων για τις υπηρεσίες Xerox Global Services (οι οποίες συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά στο πεδίο εφαρμογής του ελέγχου), όπως και ο χειρισμός των παραπόνων πελατών. Ο έλεγχος αφορούσε επίσης τις διαδικασίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (επιλογή και εκπαίδευση), τον έλεγχο και την πιστοποίηση των αντιπροσώπων της εταιρείας, τις διαδικασίες λανσαρίσματος νέων προϊόντων, τις παραγγελίες με το πρόγραμμα χρηματοδότησης της Xerox (είτε απευθείας είτε μέσω αντιπροσώπων) και τις διαδικασίες που άπτονται των προμηθευτών.