Η Xerox ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στη διεθνή συμμαχία «Sustainable Electronics Recycling International (SERI)» προκειμένου να βοηθήσει την προώθηση προγράμματος, που ενθαρρύνει τις εταιρείες να επαναχρησιμοποιούν και να ανακυκλώνουν υπεύθυνα τα ηλεκτρονικά είδη.

Υποστηρίζοντας αυτή την πρωτοβουλία του κλάδου, η Xerox επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση σε θέματα περιβάλλοντος, καθώς και τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός καλύτερου, περισσότερο «πράσινου» κόσμου. Η Xerox συμπεριλαμβάνεται στις 10 εταιρίες που έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με τη διεθνή συμμαχία SERI με στόχο την υποστήριξη του προγράμματος “R2 Leader”.

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα R2 Leader, οι εταιρείες δεσμεύονται να υποστηρίζουν την ανακατασκευή και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών ειδών με την πιστοποίηση R2 αλλά και να λαμβάνουν υπόψη τους τη συγκεκριμένη πιστοποίηση όταν επιλέγουν συνεργάτη για την ανακύκλωση. Οι ηγέτιδες εταιρείες του προγράμματος R2, συμπεριλαμβανομένης της Xerox, έχουν σήμερα πρωταγωνιστικό ρόλο σε projects για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υλικών σε όλο τον κόσμο.