Η Xparity ολοκλήρωσε το έργο Digital Living στα νέα γραφεία της SiEBEN.

Το πεδίο ενασχόλησης ήταν ευρύ ξεκινώντας από την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, προχωρώντας στα δίκτυα και τη δομημένη καλωδίωση και καταλήγοντας στα συστήματα αυτοματισμών, ασφαλείας, παρακολούθησης, ελέγχου πρόσβασης, οπτικοακουστικές υποδομές κι εγκαταστάσεις. Αυτό που ξεχωρίζει στα νέα γραφεία της SiEBEN είναι ο «πράσινος» προσανατολισμός τους.

Ολόκληρη η λειτουργία του κτιρίου βασίζεται σε αισθητήρες παρουσίας οι οποίοι προσαρμόζουν αυτόματα – συνυπολογίζοντας και τις εξωτερικές συνθήκες – φωτισμό (light control) και ψύξη/θέρμανση. Το αποτέλεσμα είναι κάθε χώρος να έχει το ιδανικό επίπεδο φωτεινότητας και θερμοκρασίας όταν βρίσκονται εργαζόμενοι μέσα σε αυτόν και να εξοικονομεί ενέργεια προσαρμόζοντας τα παραπάνω όταν δεν υπάρχει ανίχνευση κίνησης.

Τέλος, έχουν εγκατασταθεί πολυδιακόπτες αφής που υποστηρίζουν μαζικά σενάρια: με ένα πάτημα κουμπιού να πραγματοποιούνται πολλαπλές ενέργειες, όπως χαμήλωμα φωτισμού, κατέβασμα ρολών, άνοιγμα projector κλπ.