Η Zetes, πανευρωπαϊκή δύναμη στην επίλυση και στις υπηρεσίες της Ταυτοποίησης των Αγαθών και των Ανθρώπων με παρουσία σε δεκατρείς χώρες και κύκλο εργασιών που φθάνει τα εκατόν εβδομήντα οκτώ εκατομμύρια ευρώ, αποκτά πλειοψηφικό πακέτο της ΝΕΤwave.

Με την επιλογή αυτή, δημιουργείται η ZetesNwave η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει τον κύριο πάροχο λύσεων στην Ελλάδα. Ο Alain Wirtz, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Zetes, σχολιάζει: «Με τη NETWave, η Zetes αποκτά μία εταιρεία η δραστηριότητα της οποίας συμβαδίζει με τη δική της και η οποία χαίρει εξαιρετικής φήμης στην Ελλάδα. Επιπλέον, η NETWave διαθέτει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο πελατών στον τομέα μεγάλης διανομής, μεταξύ των οποίων επισημαίνουμε τον όμιλο Carrefour.»

Η άμεση επένδυση της Zetes καλύπτει το 51% της εταιρείας ενώ η απόκτηση του υπολοίπου 49% των μετοχών της  προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε περίοδο 3 ετών, με βάση την απόδοση μέχρι το 2013. Η ZetesNetwave θα έχει την ευκαιρία να προσφέρει στους συνεργάτες της, στα πλαίσια της διαρκούς υποστήριξης που απολαμβάνουν, νέες εξειδικευμένες τεχνολογίες. Θα ενσωματώσει, θα προσαρμόσει και θα διαθέσει στην Ελλάδα όλο το φάσμα των λύσεων της Zetes Group στον τομέα ταυτοποίησης αγαθών. H επιχειρηματική αυτή επιλογή δημιουργεί την ιδιαίτερα επαγγελματική εταιρία του κλάδου στην Ελλάδα, διευρύνοντας σημαντικά τις τεχνολογικές της εφαρμογές, με προφανή και άμεσα οφέλη για τους συνεργάτες της.