Οι πληροφορίες που παράγονται και διαχειρίζονται από τα τμήματα της Zouros Group*, η πολυπλοκότητά τους και οι κανονισμοί ασφαλείας που πρέπει να τηρούν οι ναυτιλιακές εταιρίες (ISO, Lloyd’s, Ελληνικός νηογνώμονας κ.λπ.) με κάποιο τρόπο πρέπει να συγκεντρώνονται, να αξιολογούνται και να επιφέρουν αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο αυτό η ενίσχυση της ασφάλειας, η αναβάθμιση των υποδομών και η στροφή στο cloud συγκαταλέγονται ανάμεσα στους στόχους που έχει θέσει η Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας για το άμεσο μέλλον. «Θέλουμε να περάσουμε όλη την ‘πληροφορία’ στο cloud ώστε να αντλείται αυτή ανά πάσα στιγμή και από παντού, κρυπτογραφημένη και προστατευμένη» δηλώνει στο NetFAX ο Θωμάς Δολιανίδης, Διευθυντής Πληροφορικής της Zouros Group. Ως εκ τούτου εξετάζεται η μετάβαση σε τεχνολογίες Azure και Amazon, κάτι που αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στο 2018.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Πληροφορικής σκοπεύει να αναβαθμίσει τις υποδομές σε επίπεδο hardware και software, αλλά και να ενισχύσει την ασφάλεια των εταιρικών δεδομένων με την υλοποίηση λύσεων backup, cyber security, firewalls, anti-spam και ransomware protection. «Το τελευταίο εξάμηνο υλοποιήσαμε λύση backup της Veeam σε συνδυασμό με την προμήθεια storage της QNAP για τη λήψη backup όλης της υποδομής του γραφείου» σημειώνει ο Θ. Δολιανίδης.

Η επέκταση δραστηριοποίησης της εταιρείας στο λιμάνι του Πειραιά το τελευταίο εξάμηνο επιφορτίζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής με ένα ακόμα έργο, ήτοι την εγκατάσταση-αναβάθμιση των πληροφοριακών/τηλεπικοινωνιακών υποδομών των νέων γραφείων στον Πειραιά, κάτι που αναμένεται να γίνει στις αρχές του 2018. Σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματική δραστηριότητα του ομίλου παίζει το σύστημα PlanAndAction (PANDA), το οποίο συγκεντρώνει την επιχειρηματική πληροφορία από όλα τμήματα της εταιρείας σε ένα σημείο.

«Αυτό μας βοηθάει να διαχειριστούμε την καθημερινότητα ενός σκάφους, όπως τη συντήρηση και τις προμήθειές του, τυχόν απρόοπτες βλάβες, τα ‘γυμνάσια’ των πληρωμάτων και άλλες πολλές λειτουργίες μέσα από το Internet, είτε βρισκόμαστε πίσω από ένα γραφείο ή κάπου μεσοπέλαγα στο σκάφος με δορυφορικές συνδέσεις» αναφέρει ο Θ. Δολιανίδης. Το PANDA έχει αναπτυχθεί εσωτερικά σε open source πλατφόρμα PHP με data base (mySQL) από πίσω και εξελίσσεται συνεχώς, ανάλογες με τις επιχειρηματικές ανάγκες.

Εκτός από το PANDA η Διεύθυνση Πληροφορικής έχει αναπτύξει και άλλες εσωτερικές εφαρμογές, καθώς «εδώ και χρόνια εφαρμόζονται κανόνες ψηφιακής αρχειοθέτησης των εγγράφων, έχουμε αναπτύξει δικό μας ERP-CMS και εξασφαλίζουμε την άμεση ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών με τον στόλο και τους πελάτες μας, ικανοποιώντας τις αυστηρές απαιτήσεις των ναυτιλιακών εταιρειών».

Επιπλέον, ο όμιλος χρησιμοποιεί εδώ και τέσσερα περίπου χρόνια το Galaxy της Singular Logic, τόσο για την οικονομική διαχείριση του στόλου όσο και για άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. «Γι’ αυτό το σκοπό έχουν γίνει ειδικές παραμετροποιήσεις στο πρόγραμμα, ώστε να μην χρησιμοποιείται μόνο ως μια λύση τιμολόγησης, αλλά και για την αναπαραγωγή στατιστικών και οικονομικών δεδομένων». Αυτή η παραμετροποίηση θα συνεχιστεί στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο λιμάνι του Πειραιά.

* Ο όμιλος Zouros Group δραστηριοποιείται στον κλάδο της ναυτιλίας, παρέχοντας υπηρεσίες σε χιλιάδες πλοία τον χρόνο όχι μόνο στον ελλαδικό θαλάσσιο χώρο, αλλά σε όλο τον κόσμο.