Συνολικά 300 πλοία έχουν ενταχθεί στην cloudbased ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης λιμενικών εξόδων της Harbor Lab, μέσα στους πρώτους 15 μήνες λειτουργίας της. Η startup εταιρεία, με επικεφαλής τον Αντώνη Μαλαξιανάκη, ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τον Μάρτιο του 2020, με στόχο τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους να έχουν ενταχθεί σε αυτήν 20 πλοία, όμως ο στόχος αυτός είχε ξεπεραστεί κατά 1.000% ήδη από τον Ιούνιο του 2020, ενώ η πλατφόρμα της Harbor Lab χρησιμοποιήθηκε για να διαχειριστεί πάνω από 4.000 ελλιμενισμούς πλοίων κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της.

Ψηφιακός υπολογισμός των λιμενικών εξόδων

Η πλατφόρμα της Harbor Lab παρέχει διαφάνεια ως προς τα λιμενικά έξοδα που αφορούν στην παραμονή ενός πλοίου στο λιμάνι, παρέχοντας άμεσα εκτιμήσεις υπολογισμού του κόστους. Οι αναλυτές της εταιρείας, επιστήμονες δεδομένων και επαγγελματίες της ναυτιλιακής αγοράς, ερευνούν τις μεθόδους με τις οποίες υπολογίζονται όλα τα λιμενικά έξοδα για όλα τα λιμάνια του κόσμου, με βάση τις επίσημες χρεώσεις για κάθε τύπο πλοίου. Η Harbor Lab έχει ψηφιοποιήσει όλα τα σχετικά δεδομένα μέσω τεχνικών δυναμικού προγραμματισμού και κατασκευής εξειδικευμένων συναρτήσεων. Το λογισμικό της εταιρείας ενσωματώνεται με τα περισσότερα ERP συστήματα, επιτρέποντας την πλήρη αυτοματοποίηση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ της πλατφόρμας και του ERP των πελατών.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι διαχειριστές των πλοίων πληρώνουν ένα σταθερό ποσό ανά ελλιμενισμό για να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα, ενώ οι πωλητές και οι πράκτορες μπορούν να εγγραφούν στην πλατφόρμα δωρεάν, με την επιλογή αναβάθμισης σε premium συνδρομή στο μέλλον. Περίπου 1.200 πωλητές και πράκτορες έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα και οι τιμές τους έχουν ενταχθεί άμεσα στο σύστημα, ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τις αξιολογήσουν.