Την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Υγεία, τον ρόλο των δεδομένων στη διαμόρφωση πολιτικών Υγείας και τη σημασία της ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων στον χώρο της Υγείας περιέγραψε η διευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Νίκη Τσούμα στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Στην τοποθέτησή της στη συζήτηση με θέμα «Revolutionizing Healthcare: The Power of Digitized Health Data» η κυρία Τσούμα αναφέρθηκε στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του ασθενούς και στην συνεχή εξέλιξη του συστήματος και των υπηρεσιών που παρέχονται σε πολίτες και παρόχους υγείας, όπως στα δεδομένα που αντλεί από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, στο ψηφιακό βιβλιάριο υγείας του ασθενή, και των ψηφιακό βιβλιάριο υγείας των παιδιών που παρέχονται από το myHealth app.

Στην τοποθέτησή της στη συζήτηση με θέμα «Big data & the future of digital Health :a holistic view» η διευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ επισήμανε ότι η πανδημία ανέδειξε τη σημασία των ποιοτικών δεδομένων και έδωσε ώθηση στην αξιοποίησή τους, ώστε να σχεδιαστούν οι πολιτικές αντιμετώπισης της έκτακτης υγειονομικής κατάστασης.

Η κυρία Τσούμα ανέφερε ότι ήδη περισσότεροι από 600.000 πολίτες έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή myHealth app στο κινητό τους τηλέφωνο και έχουν άμεση εικόνα του ιατρικού τους ιστορικού. των παραπεμπτικών, των εργαστηριακών τους εξετάσεων, των ιατρικών τους βεβαιώσεων, των ηλεκτρονικών τους ραντεβού καθώς και δράσεων προληπτικής ιατρικής myHealth.