Την εκλογή των ακόλουθων επτά μελών του νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, δηλαδή των Σ. Κόκκαλη, Κ. Δημητριάδη, Αντ. Κεραστάρη, Κ. Κόκκαλη, Δ. Κλώνη, Κ. Αντωνόπουλου και Ι. Καλλέργη, ενέκρινε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Hellas Online.

Επίσης, η ΓΣ ενημερώθηκε για το διορισμό των ακόλουθων δύο μελών από τη μέτοχο Vodafone- Πάναφον, ως εκπροσώπων αυτής, δηλαδή των Νικολάου Σοφοκλέους και Γεωργίου Κολιαστάση.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής. Επίσης, η ΓΣ όρισε τους Κ. Αντωνόπουλο και Ι. Καλλέργη, ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Τέλος, εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τους Κ. Αντωνόπουλο, Ι. Καλλέργη και Γ. Κολιαστάση.