Η hellas online γνωστοποιεί ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο 2010, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν τα μεγέθη της hellas online και της θυγατρικής της Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του α’ τριμήνου 2010 έχει αυξηθεί κατά 10 % σε σχέση με το τέλος του 2009 και ανέρχεται σε 311.856 πελάτες, που αντιστοιχούν σε 28,3% μερίδιο αγοράς.

Οι LLU πελάτες αποτελούν το 96% του συνολικού ευρυζωνικού πελατολογίου της εταιρείας, καθιστώντας την hellas online έναν απόλυτα εστιασμένο LLU πάροχο. Τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 49% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2009 και έφτασαν τα 47,7 εκατ. ευρώ από 32 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11,2 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2010, αντικατοπτρίζοντας τη θεαματική  βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας, σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2009 όπου η εταιρεία είχε EBITDA 1,4 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση προέρχεται κυρίως από την αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους και της αποτελεσματικότητας της εταιρείας.
Οι αποσβέσεις  αυξήθηκαν, φτάνοντας τα 17,8 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2010 από 10,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω των αυξημένων επενδύσεων σε ιδιόκτητες υποδομές και της απόκτησης νέων πελατών, επηρεάζοντας τις ζημιές προ φόρων που διαμορφώθηκαν σε – 9,3 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2010 από – 11,8 εκατ. ευρώ το 2009.